Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch 2018 (T2-CN)

Mẫu lịch này có các trang chiếu riêng cho từng tháng theo định dạng từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Nhập các cuộc hẹn và sự kiện cho ngày bất kỳ. Hoặc bạn có thể sao chép trang cho tháng bất kỳ để thêm trang đó vào một bản trình bày khác. Sử dụng lịch ở định dạng điện tử hoặc in lịch cho mục đích trưng bày.

PowerPoint

Lịch 2018 (T2-CN)

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn