Lịch 2018 (T2-CN)

Mẫu lịch này có các trang chiếu riêng cho từng tháng theo định dạng từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Nhập các cuộc hẹn và sự kiện cho ngày bất kỳ. Hoặc bạn có thể sao chép trang cho tháng bất kỳ để thêm trang đó vào một bản trình bày khác. Sử dụng lịch ở định dạng điện tử hoặc in lịch cho mục đích trưng bày.

PowerPoint

Lịch 2018 (T2-CN)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình