Lịch biểu đại học hàng tuần

Các học viên có thể theo dõi lịch biểu hàng tuần của mình bằng mẫu thanh lịch này. Chỉ cần nhập các mục vào đúng khoảng trống ngày/giờ, đặt mức độ ưu tiên và bạn đã sẵn sàng. Tạo một tab mới cho từng tuần, rồi sử dụng nút bật tắt để cho biết mục đó đã hoàn tất. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Lịch biểu đại học hàng tuần

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn