Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch biểu đại học hàng tuần

Lập lịch biểu đại học với mẫu lịch biểu đại học hàng tuần trên Excel này. Chỉ cần nhập các mục vào đúng chỗ ngày/giờ, đặt mức độ ưu tiên và bạn có thể đi. Các sinh viên đại học có thể theo dõi lịch biểu hàng tuần của mình bằng mẫu trang nhã này. Tạo một tab mới cho từng tuần, rồi sử dụng nút bật tắt để cho biết rằng mục đã hoàn tất. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Lịch biểu đại học hàng tuần

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn