Lịch biểu ngữ

Một tháng này, lịch năm bất kỳ đều có một macro cho phép bạn chọn năm và tháng. Bấm vào tab "lịch" trên dải băng để thực hiện thay đổi. Mẫu trợ năng này có chứa macro đã được xác thực bởi Microsoft. Để mẫu này thực hiện đầy đủ chức năng, hãy bấm vào "Bật macro" khi được nhắc trong quá trình tải xuống.

Word

Lịch biểu ngữ

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình