Bỏ qua để tới nội dung chính

Lịch biểu nhiệm vụ hàng tuần

Mẫu trợ năng, đơn giản này có chứa danh sách nhiệm vụ chi tiết cùng khoảng trống để thêm ghi chú cho từng ngày trong tuần.

Excel

Lịch biểu nhiệm vụ hàng tuần

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn