Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch biểu phân công

Quản lý các phân công cho nhóm của bạn bằng mẫu lịch biểu này. Mọi thứ sẽ được sắp xếp theo dự án, với các ngày đến hạn và thanh tiến trình dựa trên từng tác vụ.

Excel

Lịch biểu phân công

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn