Lịch biểu sự kiện năm ngày

Lập kế hoạch trước năm ngày cho một sự kiện với lịch biểu truy nhập được này, có sự tăng dần 30 phút với giờ nghỉ giải lao và giờ ăn trưa được lên lịch.

Excel

Lịch biểu sự kiện năm ngày

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn