Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Lịch biểu sự kiện trong năm ngày

Lập kế hoạch trước tối đa năm ngày với mẫu lịch biểu Excel có thể truy nhập sở hữu tính năng thời gian tăng dần 30 phút với giờ nghỉ và bữa trưa theo lịch. Mẫu lịch biểu sự kiện trong năm ngày cũng làm rõ các thông tin quan trọng về hội thảo hoặc phiên đào tạo của bạn.

Excel

Lịch biểu sự kiện trong năm ngày

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn