Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch biểu tác vụ hàng tuần

Tạo danh sách tác việc cho cơ quan, trường học hoặc nhà riêng với mẫu lịch biểu công việc hàng tuần tiện dụng này. Nhập các nhiệm vụ, tác vụ hoặc công việc nhà vào trang tính danh sách công việc và xem chúng tự động xuất hiện trong mẫu lịch nhiệm vụ hàng tuần có thể truy nhập này. Có thể dễ dàng chỉnh sửa danh sách việc cần làm hàng tuần này trong Excel.

Excel

Lịch biểu tác vụ hàng tuần

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn