Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch công tác Hội phụ huynh - giáo viên (PTA)

Lập kế hoạch cho cuộc họp PTA với mẫu lịch công tác cuộc họp PTA cho trường học có trợ năng này, liệt kê các điểm cần trình bày và thời gian cho mỗi phần. Mẫu lịch công tác PTA này bao gồm giãn cách cho các thành viên trong ban, ngày, giờ, cuộc họp ngắn, v.v.

Word

Lịch công tác Hội phụ huynh - giáo viên (PTA)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn