Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch ca hàng tuần của nhân viên

Lên lịch làm việc của công ty với mẫu lịch ca của nhân viên có thể truy nhập này, bao gồm các ca 8 giờ cho 6 nhân viên trong 7 ngày. Giao trách nhiệm công việc với mẫu lên lịch ca này. Tổng số giờ mỗi ngày được tính tự động trong mẫu ca của nhân viên.

Excel

Lịch ca hàng tuần của nhân viên

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn