Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch chương trình

Mẫu lịch chương trình giúp sắp xếp các cuộc họp và sự kiện

Bạn đang tự hỏi làm cách nào để bạn bao quát mọi thứ cần thiết khi khởi động cuộc họp nhóm tiếp theo? Mẫu lịch chương trình của Microsoft giúp bạn dễ dàng sắp xếp các nội dung để đảm bảo cuộc họp hay sự kiện của bạn diễn ra theo đúng lịch trình. Sử dụng mẫu lịch chương trình cho mọi hình thức họp hành, từ họp hội đồng quản trị, họp giao ban đến hoạt động tại trường lớp và nhiều chương trình khác.

Có nhiều lựa chọn thiết kế phù hợp với các cuộc họp công việc trang trọng, họp đội nhóm bán chính thức và hội họp thông thường. Nếu bạn muốn cập nhật lịch chương trình vào phút cuối, bạn có thể chọn mẫu lịch chương trình linh hoạt. Mẫu lịch chương trình này được thiết kế để tự động thay đổi thời gian của mỗi mục khi bạn thêm hoặc xoá các mục khác. Định dạng lịch chương trình cũng có sẵn theo từng sự kiện cụ thể, bao gồm hội nghị nhiều ngày, họp phụ huynh và chia sẻ nhóm.

Khám phá nhiều mẫu lịch chương trình miễn phí, bao gồm mẫu lịch họp cổ điển Word và lịch chương trình Excel linh hoạt. Bạn sẽ tìm thấy định dạng lịch chương trình giúp bạn kiểm soát cuộc họp theo đúng lịch trình và nhiệm vụ.