Lịch chim ruồi 12 tháng (T2-CN)

Mẫu lịch này có bao gồm tất cả 12 tháng và được thiết lập theo định dạng Thứ 2 – Chủ nhật. Mỗi ngày trong tuần có một khoảng trống để thêm các lời nhắc quan trọng.

Mẫu cao cấp - Word

Tải Microsoft 365
Lịch chim ruồi 12 tháng (T2-CN)

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn