Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch giáo án

Mẫu lịch giáo án này có thể được dùng cho bất kỳ năm nào. Sử dụng các màu có thể tùy chỉnh trong tab lịch trên dải băng để thay đổi giao diện cho từng tháng. Mẫu này có chứa macro đã được Microsoft xác thực. Để mẫu này thực hiện đầy đủ chức năng, hãy bấm vào "Bật macro" khi được nhắc trong quá trình tải xuống.

Word

Lịch giáo án

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn