Lịch gia đình (năm bất kỳ, T2-CN)

Trình hướng dẫn lịch 1 trang vui nhộn cho gia đình này chứa chức năng tích hợp sẵn cho phép người dùng đặt năm. Lịch còn có chỗ trống cho các ngày quan trọng và ghi chú. Ngày quan trọng sẽ được tô sáng tương ứng với ngày trên lịch qua định dạng điều kiện.

Excel

Lịch gia đình (năm bất kỳ, T2-CN)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình