Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Lịch gia đình (tất cả mọi năm, CN-T7)

Trình hướng dẫn lịch 1 trang vui nhộn cho gia đình này chứa chức năng tích hợp sẵn cho phép người dùng đặt năm. Lịch còn có chỗ trống cho các ngày quan trọng và ghi chú. Ngày quan trọng sẽ được tô sáng tương ứng với ngày trên lịch qua định dạng điều kiện. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Lịch gia đình (tất cả mọi năm, CN-T7)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn