Lịch gia đình theo mùa (mọi năm, T2-CN)

Trình hướng dẫn lịch gia đình Excel này có chức năng được tích hợp sẵn cho phép người dùng đặt năm. Lịch này có 12 tháng cuộn xuống trong một trang tính với không gian dành cho ảnh dễ tùy chỉnh cho từng tháng. Lịch này cũng được mã hóa màu theo mùa. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Lịch gia đình theo mùa (mọi năm, T2-CN)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình