Lịch gia đình theo mùa (mọi năm, T2-CN)

Trình hướng dẫn lịch gia đình Excel này có chức năng được tích hợp sẵn cho phép người dùng đặt năm. Lịch này có 12 tháng cuộn xuống trong một trang tính với không gian dành cho ảnh dễ tùy chỉnh cho từng tháng. Lịch này cũng được mã hóa màu theo mùa.

Excel

Lịch gia đình theo mùa (mọi năm, T2-CN)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình