Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch hàng năm với các ghi chú dính

Thêm trang lịch vào bất kỳ trình chiếu PowerPoint, bản trình bày ngắn ngọn, hoặc bản trình bày nào với mẫu đồ họa lịch trang nhã này bao gồm các ghi chú dính ảo. Đây là lịch hàng năm có thể truy cập được với mẫu ghi chú dính.

PowerPoint

Lịch hàng năm với các ghi chú dính

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn