Lịch hàng tháng trống

Tạo lịch của riêng bạn cho bất kỳ tháng và năm nào với bố trí bảng có thể tùy chỉnh này. Mỗi ngày mô tả một vài dòng cho danh sách việc vặt. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Lịch hàng tháng trống

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình