Bỏ qua để tới nội dung chính

Lịch hàng tháng trống

Tạo lịch của riêng bạn cho bất kỳ tháng và năm nào với bố trí bảng có thể tùy chỉnh này. Mỗi ngày mô tả một vài dòng cho danh sách việc vặt. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Lịch hàng tháng trống

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn