Bỏ qua để tới nội dung chính

Lịch hàng tháng trống

Bạn có thể sử dụng lịch trống siêu linh hoạt này cho mọi tháng trong năm bất kỳ. Hoàn hảo để đăng các hoạt động trong tháng này hoặc lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ trong tương lai, mẫu lịch này có một số dòng cho mỗi ngày để liệt kê các sự kiện quan trọng, việc vặt, ngày lễ và nhiều nội dung khác. Sử dụng một lịch hàng tháng hoặc một chuỗi lịch để ghi chú ngày cho một dự án đang diễn ra, như tu sửa tầng hầm hoặc khóa học giáo dục thường xuyên. Mẫu lịch trống cũng thuận tiện để tìm ra các kế hoạch nghỉ hè cho trẻ em. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Lịch hàng tháng trống

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn