Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch họp có thể điều chỉnh

Khi sử dụng mẫu trợ năng này, bạn có thể lên lịch các mục trong chương trình làm việc cho phép tự động điều chỉnh thời lượng của chúng khi thêm và thay đổi các mục khác. Việc tự động lên lịch các mục trong chương trình làm việc giúp bạn không phải tính toán về thời gian được phân bổ cho từng diễn giả và cho phép bạn cập nhật lịch trình nhanh chóng vào phút chót.

Excel

Lịch họp có thể điều chỉnh

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn