Lịch Julius (năm bất kỳ)

Bạn có thể đặt năm tùy ý cho lịch Julius trợ năng này và đặt Chủ Nhật hoặc Thứ Hai làm ngày đầu tuần. Mỗi tháng nằm trên một tab riêng. Tải xuống một lần và sử dụng trọn đời.

Excel

Lịch Julius (năm bất kỳ)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình