Lịch làm việc (năm bất kỳ, CN-T7)

Lịch 1 trang này chứa chức năng tích hợp sẵn cho phép người dùng đặt năm. Lịch còn có chỗ trống cho các ngày quan trọng, cũng như thông tin và logo công ty. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Lịch làm việc (năm bất kỳ, CN-T7)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình