Lịch một tháng trong năm bất kỳ

Khi bạn cần lịch một tháng nhanh chóng và cơ bản, hãy sử dụng mẫu trợ năng này. Chỉ cần chọn năm, tháng cùng ngày bắt đầu của tuần và bạn đã sẵn sàng sử dụng lịch. Mẫu này in lịch một tháng.

Excel

Lịch một tháng trong năm bất kỳ

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình