Lịch minh họa theo mùa (T2-CN)

Mẫu lịch này có minh họa khác nhau cho mỗi tháng ở định dạng từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Các hình minh họa được phối hợp theo mùa: mùa đông, mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Thêm các cuộc hẹn, sự kiện hoặc các dịp đặc biệt khác, rồi in. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Lịch minh họa theo mùa (T2-CN)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn