Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch minh họa theo mùa (T2-CN)

Mẫu lịch theo mùa được minh họa này có minh họa khác nhau cho mỗi tháng ở định dạng từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Các hình minh họa trong mẫu lịch được phối hợp theo mùa: mùa đông, mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Sử dụng mẫu lịch dễ truy nhập này để thêm các cuộc hẹn, sự kiện, các dịp đặc biệt khác và in.

PowerPoint

Lịch minh họa theo mùa (T2-CN)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn