Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch năm bất kỳ (mỗi tab 1 tháng)

Bạn đang lập kế hoạch cho các sự kiện hoặc hoạt động trong năm? Lịch Excel thanh lịch này sẽ đơn giản hóa nhiệm vụ này. Với định dạng mỗi tab một tháng, mẫu lịch Excel dễ sử dụng này có thể chuyển đổi dễ dàng theo tháng hoặc mùa khi bạn xem lại kế hoạch hàng năm của mình. Tải xuống lịch trong Excel để ghi lại điều gì đang xảy ra trong năm nay và suy nghĩ điều gì sẽ đến trong năm sắp tới.

Mẫu cao cấp - Excel

Tải xuống với Microsoft 365
Lịch năm bất kỳ (mỗi tab 1 tháng)

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn