Lịch (năm bất kỳ)

Với trình hướng dẫn lịch Excel này, bạn có thể sử dụng thanh cuộn để nhanh chóng chọn một năm từ 1900 đến 9999 và hiển thị ngày chính xác. Định dạng và nền tùy chỉnh giúp lịch này có giao diện không bao giờ lỗi thời.

Excel

Lịch (năm bất kỳ)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình