Bỏ qua để tới nội dung chính

Lịch (năm bất kỳ)

Với trình hướng dẫn lịch Excel này, bạn có thể sử dụng thanh cuộn để nhanh chóng chọn một năm từ 1900 đến 9999 và hiển thị ngày chính xác. Định dạng và nền tùy chỉnh giúp lịch này có giao diện không bao giờ lỗi thời.

Excel

Lịch (năm bất kỳ)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn