Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch niên học (một tháng, bất kỳ năm nào, bắt đầu vào Thứ Hai)

Lịch niên học, có định dạng tuần Chủ Nhật – Thứ Bảy này có thể được dễ dàng cập nhật cho tháng và năm bất kỳ. Lịch này bao gồm khoảng trống cho ghi chú, cùng với tháng trước và tháng tiếp theo cho mục đích lên lịch nhanh chóng. Xem tab "lịch" tùy chỉnh trên dải băng để dễ dàng thực hiện thay đổi. Mẫu này có chứa macro đã được xác thực bởi Microsoft. Để mẫu này thực hiện đầy đủ chức năng, hãy bấm vào "Bật macro" khi được nhắc trong quá trình tải xuống.

Word

Lịch niên học (một tháng, bất kỳ năm nào, bắt đầu vào Thứ Hai)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn