Lịch sự

Khối màu xanh lam và mòng két với điểm nhấn màu cam kết hợp với hình tròn ở giữa ghi số bản chiếu sẽ sắp xếp thông tin trên trang chiếu của bản trình bày. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Lịch sự

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn