Lịch tháng của bất kỳ năm nào (12 trang, thiết kế Gấu Cầu vồng)

Sinh viên và gia đình sẽ thích thú với mẫu lịch gấu đầy màu sắc này. Chỉ cần thiết lập năm và ngày đầu tuần, bạn sẽ tạo được 12 trang theo tháng. In tất cả các trang hoặc chỉ in tháng bạn cần; dùng bộ sưu tập Chủ đề để vui đùa với chủ đề màu sắc. Tìm các mẫu phù hợp trong bộ thiết kế Gấu Cầu vồng bằng cách bấm vào nối kết Xem Thêm bên trên.

Excel

Lịch tháng của bất kỳ năm nào (12 trang, thiết kế Gấu Cầu vồng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình