Lịch

Lịch hiện đại, có định dạng tuần Chủ Nhật-Thứ Bảy này có thể được dễ dàng cập nhật cho tháng và năm bất kỳ. Xem tab "lịch" tùy chỉnh trên dải băng để dễ dàng thực hiện thay đổi. Mẫu này có chứa macro đã được xác thực bởi Microsoft. Để mẫu này thực hiện đầy đủ chức năng, hãy bấm vào "Bật macro" khi được nhắc trong quá trình tải xuống.

Word

Lịch

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn