Lịch trình hội thảo

Liệt kê lịch biểu sự kiện trong hội thảo sắp tới với mẫu lịch trình hội thảo này, nêu bật đầu đề màu lam cho mỗi ngày với các đoạn được phân ra theo giờ. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Lịch trình hội thảo

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình