Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch treo tường cổ điển (T2-CN, thiết kế hai móc tròn)

Lịch treo tường đơn giản trên nền trắng này sử dụng định dạng từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Bạn có thể tùy chỉnh màu và sử dụng 3 trang chiếu chuẩn ở cuối để thêm nội dung bản trình bày hoặc bạn có thể sao chép trang chiếu của tháng bất kỳ vào một bản trình bày khác.

PowerPoint

Lịch treo tường cổ điển (T2-CN, thiết kế hai móc tròn)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn