Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch ảnh chụp nhanh

Lịch năm bất kỳ có thể dễ dàng được cá nhân hóa bằng cách thay thế ảnh bằng ảnh yêu thích của bạn. Sử dụng lịch từ năm này qua năm khác, vì nó có một macro cho phép bạn thay đổi tháng và năm. Bấm vào tab "lịch" trên dải băng để thực hiện thay đổi. Mẫu này có chứa macro đã được xác thực bởi Microsoft. Để mẫu này thực hiện đầy đủ chức năng, hãy bấm vào "Bật macro" khi được nhắc trong quá trình tải xuống.

Word

Lịch ảnh chụp nhanh

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn