Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Lịch ảnh gia đình (năm bất kỳ)

Tạo lịch gia đình bằng cách chèn hình ảnh yêu thích của bạn vào mẫu này. Sử dụng tab “lịch” tích hợp sẵn trên dải băng để chọn tháng, năm, ngày bắt đầu trong tuần (CN hoặc T2) và các màu tùy chỉnh tích hợp. Mẫu này có chứa macro đã được Microsoft xác thực. Để mẫu này thực hiện đầy đủ chức năng, hãy bấm vào "Bật macro" khi được nhắc trong quá trình tải xuống.

Word

Lịch ảnh gia đình (năm bất kỳ)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn