Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch công tác bản trình bày

Tạo bản trình bày từ các mục trong chương trình của bạn trong giây lát bằng cách tận dụng các công cụ thiết kế thông minh của PowerPoint. Mẫu lịch công tác cơ bản này sử dụng PowerPoint Designer để tự động tạo các trang chiếu dựa trên các mục trong lịch công tác của bạn. Hãy tiết kiệm thời gian và dùng thử tính năng này trong bài thuyết trình tiếp theo của bạn. Đây là mẫu có thể truy nhập.

PowerPoint

Lịch công tác bản trình bày

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn