Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch họp với thời gian có thể điều chỉnh

Giữ cho các cuộc họp của bạn diễn ra đúng giờ với mẫu lịch họp có thể điều chỉnh này. Mẫu lịch họp này tự động tính toán lượng thời gian được phân bổ cho từng hạng mục công việc và tổng thời lượng cuộc họp. Đây là mẫu lịch họp dễ tiếp cận với thời gian có thể điều chỉnh để dễ dàng sửa đổi.

Excel

Lịch họp với thời gian có thể điều chỉnh

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn