Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch năm bất kỳ chứa các ngày lễ

Tạo lịch phù hợp bằng cách chọn Chủ Nhật hay Thứ Hai là ngày đầu tuần, chọn năm và chọn có hiển thị ngày lễ hay không. Chỉ định ngày lễ trên một trang tính riêng và chúng sẽ tự động được thêm vào lịch của bạn. In các trang hàng tháng riêng hoặc trọn một năm trên một trang.

Excel

Lịch năm bất kỳ chứa các ngày lễ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn