Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Lịch (năm bất kỳ, theo chiều ngang)

Lập kế hoạch cả năm trên một trang với lịch vô tận này. Bố trí ngang của lịch đặt mỗi tháng trong một hàng và mỗi ngày có bốn mục để bạn có thể nhập. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Lịch (năm bất kỳ, theo chiều ngang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn