Bỏ qua để tới nội dung chính

Lịch trình sự kiện hội thảo

Liệt kê lịch sự kiện trong hội thảo sắp tới bằng mẫu lịch trình hội thảo này, gồm đầu đề màu xanh lam cho mỗi ngày và phân tách đoạn theo giờ. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Lịch trình sự kiện hội thảo

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn