Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch biểu lớp (theo môn học)

Các bạn sinh viên có thể sắp xếp lịch biểu lớp và lịch bài tập về nhà hàng tuần của mình bằng mẫu có mặt cười này. Các môn học được liệt kê thành các cột ở bên trên và các mặt cười khác nhau cho biết tâm trạng trong ngày.

PowerPoint

Lịch biểu lớp (theo môn học)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn