Lịch Học T2-CN (bất kỳ năm nào)

Lịch học này, với định dạng tuần từ Thứ 2 - Chủ Nhật, có thể được cập nhật dễ dàng cho bất kỳ tháng và bất kỳ năm nào. Bao gồm khoảng trống để ghi chú, thêm tháng trước và tháng kế tiếp để lập kế hoạch nhanh. Hãy xem tab "lịch" tùy chỉnh trên ruy-băng để dễ dàng thực hiện những thay đổi. Mẫu này chứa các macro đã được Microsoft xác thực. Để mẫu hoạt động đầy đủ, hãy bấm "Bật Macro" khi được nhắc trong khi tải xuống.

Word

Lịch Học T2-CN (bất kỳ năm nào)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình