Luyện kim

Các vùng màu xanh lục dễ chịu giúp bố trí trang chiếu của bản trình bày mà không làm người xem xao lãng khỏi thông điệp của bạn. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Luyện kim

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình