Bỏ qua để tới nội dung chính

Mẫu lập kế hoạch ngân sách cho đám cưới

Lập ngân sách cho đám cưới không cần phải là việc vặt với các công cụ phù hợp. Theo dõi ngân sách của bạn cho chi phí đám cưới với mẫu lập kế hoạch ngân sách đám cưới hoàn chỉnh này. Cho dù bạn đang lên kế hoạch cho một đám cưới ngân sách hay một sự kiện trọng đại, thì việc ở trong phạm vi ngân sách luôn có ý nghĩa tài chính tốt. Mẫu ngân sách đám cưới này bao gồm các mục nhập cho trang phục, lễ tân, hoa, nhạc, v.v.

Excel

Mẫu lập kế hoạch ngân sách cho đám cưới

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn