Mẫu nền thư kỳ nghỉ (có hình nền cây kẹo)

Sử dụng mẫu nền thư kỳ nghỉ thú vị này cho thư phản hồi hoặc thư thông báo với gia đình của bạn. Các trang được đánh số và nền xuất hiện trên từng trang mới khi bạn nhập. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn (letter, legal, executive, card, v.v.). Đây là mẫu trợ năng.

Word

Mẫu nền thư kỳ nghỉ (có hình nền cây kẹo)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình