Mẫu nền thư kỳ nghỉ (có hình người tuyết)

Gửi thư kỳ nghỉ của bạn với mẫu nền thư chủ đề mùa đông có thể truy nhập này. Thiết kế mẫu nền thư lặp đi lặp lại trên mỗi trang khi bạn nhập và có hình một người tuyết và những bông tuyết trên nền đầy màu sắc.

Word

Mẫu nền thư kỳ nghỉ (có hình người tuyết)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình