Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Mẫu nền thư kỳ nghỉ (có hình người tuyết)

Gửi thư kỳ nghỉ của bạn với mẫu nền thư chủ đề mùa đông có thể truy nhập này. Thiết kế mẫu nền thư lặp đi lặp lại trên mỗi trang khi bạn nhập và có hình một người tuyết và những bông tuyết trên nền đầy màu sắc.

Word

Mẫu nền thư kỳ nghỉ (có hình người tuyết)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn