Mẫu nền thư kỳ nghỉ (với hình nền mờ lá cây nhựa ruồi)

Hãy sử dụng tiêu đề thư đậm chất lễ hội này cho tất cả các dịp lễ mà bạn muốn. Các trang sẽ được đánh số và hình nền sẽ xuất hiện trên từng trang mới khi bạn nhập thêm ký tự. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn.

Word

Mẫu nền thư kỳ nghỉ (với hình nền mờ lá cây nhựa ruồi)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình