Bỏ qua để tới nội dung chính

Mẫu nền thư kỳ nghỉ (với hình nền mờ lá cây nhựa ruồi)

Hãy sử dụng tiêu đề thư đậm chất lễ hội này cho tất cả các dịp lễ mà bạn muốn. Các trang sẽ được đánh số và hình nền sẽ xuất hiện trên từng trang mới khi bạn nhập thêm ký tự. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn.

Word

Mẫu nền thư kỳ nghỉ (với hình nền mờ lá cây nhựa ruồi)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn