Mẫu nền thư mùa đông

Gửi lời chúc mừng dịp lễ và năm mới với mẫu nền thư mùa đông này, trong mẫu vừa có lời chúc mừng ngày lễ vừa có hình ảnh ghép về các môn thể thao mùa đông. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn (letter, legal, executive, card, v.v.). Đây là mẫu trợ năng.

Word

Mẫu nền thư mùa đông

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình