Mẫu ngân sách đám cưới

Giám sát quầy tiếp đón khách mời đám cưới, nhạc, y phục, đồ trang trí và những mục khác theo mẫu chi tiết này. Đồ thị hình tròn và những gợi ý trực quan khác sẽ giúp bạn giữ đúng tiến độ. Dễ dàng thay đổi màu và phông chữ trong mẫu này để khớp với chủ đề đám cưới của bạn.

Excel

Mẫu ngân sách đám cưới

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình