Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Mốc thời gian và trạng thái dự án

Xem tổng quan trực quan về tiến trình dự án của bạn. Tìm hiểu về cách theo dõi dự án của bạn với biểu đồ phân tán hiển thị các cột mốc và nhiệm vụ với thời lượng. Các mẫu dòng thời gian và quản lý dự án có sẵn tại Vertex42.

Excel

Mốc thời gian và trạng thái dự án

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn